Łęki Szlacheckie

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Łęki Szlacheckie. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Łęki Szlacheckie.

Łęki Szlacheckie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łęki Szlacheckie
97-352 Łęki Szlacheckie 13D
Powiat: piotrkowski
Województwo: łódzkie
Telefon: (44) 787-53-87
Email: gops@lekiszlacheckie.pl

Łęki Szlacheckie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowo narodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Łęki Szlacheckie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.