Lędziny

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Lędziny. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Lędziny – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
tel./fax : (0 32) 216 67 91
świadczenia 500+: (0 32) 216 67 91 wewn. 75, 76, 78
(świadczenia rodzinne): (0 32) 216 78 57
e-mail: mops_ledziny@interia.pl

Lędziny – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Lędziny – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.