Laskowa

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Laskowa jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Laskowa – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Laskowej
Laskowa 643
34-602 Laskowa
tel / fax: (0-18) 333 30 25
Świadczenia Rodzinne tel. (0-18) 337 88 04
e-mail : gops_laskowa@poczta.onet.pl

Laskowa – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Laskowa – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.