Łapsze Niżne

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Łapsze Niżne. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Łapsze Niżne.

Łapsze Niżne – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (OPS)
ul. Jana Pawła II 18
34-442 Łapsze Niżne
NIP: 735 11 72 782
REGON: 492 024 025
Tel.: +48 18 262 89 16
Tel./fax: +48 18 265 91 45
e-mail: ops@lapszenizne.pl
Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:
Poniedziałek, Środa-Piątek 7:30 – 15:30
Wtorek 10:00 – 18:00

Łapsze Niżne – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Łapsze Niżne – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.