Kunice

Kunice – Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Kunice. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Kunice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Kunicach
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
tel. 76 8575322
tel. 76 8575172
fax. 76 8575482
email: kunice@kunice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
tel. 76 8575316

Kunice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Kunice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.