Książki

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Książki właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Książki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Książki
87-222 Książki
ul. Bankowa 4
Centrala:
(0-56) 688-81-67
(0-56) 688-81-81
(0-56) 688-81-10 – GOPS
(0-56) 688-81-65 – USC
Fax (0-56) 688-81-38
email: sekretariat@gminaksiazki.pl

www.gminaksiazki.pl

Książki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Książki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.