Książ Wielki

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Książ Wielki. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Książ Wielki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim.
ul. Warszawska 17
32-210 Książ Wielki
tel. 41 38 13 383
e-mail: ops.ksiazwielki@pro.onet.pl

Książ Wielki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Książ Wielki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.