Krzemieniewo

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Krzemieniewo można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Krzemieniewo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
ul. Brylewska 6
64-120 Krzemieniewo
tel. (65)536-00-18
adres e mail: opskrzemieniewo@wp.pl
Powiat: Leszczyński
Woj.: wielkopolskie
NIP: 697-20-91-111
Regon 411492781

Krzemieniewo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Krzemieniewo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.