Krotoszyce

Krotoszyce – Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Krotoszyce jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Krotoszyce – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach
ul. Mikołaja Kopernika 9/5
59 – 223 Krotoszyce
tel/fax 76 8878-322
e-mail: gopskrotoszyce (at) wp.pl
strona: http://www.gops-krotoszyce.org.pl/

Krotoszyce- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku noworodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Krotoszyce – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.