Krosno Odrzańskie

Gmina Krosno Odrzańskie – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Krosno Odrzańskie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel.: 68 383 33 6068 383 33 60 (centrala)
Fax: 68 383 33 61
e-mail: ops@krosnoodrzanskie.pl
NIP: 926-15-19-119
REGON: 971265703

Krosno Odrzańskie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Krosno Odrzańskie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.