Koźminek

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Koźminek właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Koźminek – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 7,
62 – 840 Koźminek
tel. (62) 76 38 604
tel. (62) 76 38 603 – Kierownik
faks (62) 76 34 523
E-mail: gopskozminek@post.pl

Koźminek – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Koźminek – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.