Koźmin Wielkopolski

Gmina Koźmin Wielkopolski – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Koźmin Wielkopolski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

UL. KROTOSZYŃSKA 16, 63-720 KOŹMIN WLKP.
telefon: 62 7216 710, 62 7216 693
email: mgopskozmin@post.pl
NIP 621-11-74-875
REGON 301000808

Koźmin Wielkopolski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Koźmin Wielkopolski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.