Koziegłowy

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Koziegłowy? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Koziegłowy – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
ul. 3 Maja 25
42-350 Koziegłowy
telefony:
(34) 333-71-42 PRACOWNICY SOCJALNI
(34) 333-71-43 KSIĘGOWOŚĆ GMOPS KOZIEGŁOWY
(34) 333-71-44 ŚWIADCZENIA RODZINNE
e-mail: pomocspoleczna@kozieglowy.pl

Koziegłowy – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Koziegłowy – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.