Kotuń

Gmina Kotuń – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Kotuń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu
ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń
Tel: (25) 641-43-63; 641-43-15 wew: 21
Fax: (25) 641-43-63
E-mail: kotun@ops.pl
NIP 821 19 58 773
REGON 005183382

Kotuń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kotuń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.