Kotlin

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Kotlin. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Kotlin – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie
adres ul.Poznańska 22, 63-220 Kotlin
tel./fax (62) 740 54 83
e-mail gopskotlin@post.pl
NIP 617-15-59-674
REGON 000538490-00030

Kotlin – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Kotlin – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.