Kościerzyna

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Kościerzyna jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Kościerzyna – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Brzechwy 5
83-400 Kościerzyna
mops@koscierzyna.gda.pl
projekt.efs.mops@koscierzyna.gda.pl

Kościerzyna – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku i zgodnie z informacją, jaką możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie kierowane jest przede wszystkim do dziecka. Wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą systemu bankowego, zusowskiego oraz profilu zaufanego ePUAP. Jeśli już pobieraliśmy 500 Plus – mamy do niego prawo przez 12 miesięcy, po ich upłynięciu należy ponownie złożyć wniosek. Termin upływa 30 września.

Kościerzyna – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.