Kornowac

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Kornowac można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Kornowac – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORNOWACU
ul. Raciborska 48
44 –285 Kornowac
Telefon: 032 430 12 11
Telefon: 032 430 10 37 wewn. 116
Fax: 032 430 13 33
E-mail: ops@kornowac.pl

Kornowac – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Kornowac – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.