Kórnik

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Kórnik jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Kórnik – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
woj. Wielkopolskie
powiat: poznański
NIP: 785-15-43-589
tel./fax. : 061 8170054
TEL. 618 855 500 – OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ 500+
e-mail: ops@ops.kornik.pl

Kórnik – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kórnik – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.