Konarzyny

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Konarzyny. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Konarzyny – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Konarzynach
89-607 Konarzyny, Szkolna 7
Powiat: chojnicki
Województwo: pomorskie
Telefon 59 83 311 04
Email gops@konarzyny.pl

Konarzyny – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Konarzyny – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.