Komarówka Podlaska

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Komarówka Podlaska? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Komarówka Podlaska – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej
ul. Wojska Polskiego 13
21-311 Komarówka Podlaska
tel./fax 83 35 35 481
NIP 538-155-35-59
e-mail: komarowka@ops.pl

Komarówka Podlaska – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Komarówka Podlaska – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.