Kolonowskie

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Kolonowskie? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Kolonowskie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-15-30-087
tel. 77 4611075
faks: 77 4611 140 w. 31
serwis www. ops.kolonowskie.pl
e-mail: ops@kolonowskie.pl
Regon 004501822

Kolonowskie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Kolonowskie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.