Kobyłka

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Kobyłka jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Kobyłka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce
ul.Gen. Franciszka Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka
Tel. (22) 763-42-72, (22) 763-42-63,
Fax. (22) 763-42-73

Kobyłka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby uzyskać świadczenie 500 złotych na dziecko na 12 miesięcy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub dedykowanej jednostce. Termin odnawiania świadczenia mija 30 września danego roku. Wniosek można też wysłać Pocztą Polską lub złożyć poprzez internet.

Kobyłka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.