Kobylanka

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Kobylanka. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Kobylanka.

Kobylanka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

minny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka
Telefon: 091 578 85 36, 091 578 85 38
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 07:15-15:15, środa: 09:00 – 17:00

Kobylanka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Kobylanka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.