Kobyla Góra

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Kobyla Góra? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Kobyla Góra – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Marcinkowa 1
63 – 507 Kobyla Góra
tel./fax. 62 731 63 06
e-mail: gops@kobyla-gora.pl
gops.ksieg@kobyla-gora.pl
socjalni@kobyla-gora.pl
sw.rodzinne@kobyla-gora.pl
NIP: 514-01-36-937
REGON: 301145435

Kobyla Góra – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Kobyla Góra – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.