Kleszczele

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Kleszczele można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Kleszczele – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele
Telefon: 85 681 80 69

Kleszczele – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kleszczele – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.