Kłecko

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Kłecko jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Kłecko – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul.Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
pow. gnieźnieński
wojew. Wielkopolskie
Telefon:(+48) 61 4 270 125 – centrala
Email: klecko@klecko.pl
fax: (+48) 61 4 270 221

Kłecko – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Kłecko – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.