Kijewo Królewskie

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Kijewo Królewskie właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Kijewo Królewskie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
Adres: ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
Tel. (0-56) 686-70-54
E-mail: kijewo.krolewskie@interia.pl
BIP: http://gops.kijewo.pl/
Godziny pracy:
Poniedziałek – 7.15 – 15.15
Wtorek – 7:15 – 16.30
Środa – 7.15 – 15.15
Czwartek – 7.15 – 15.15
Piątek – 7.15 – 14:00

Kijewo Królewskie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Kijewo Królewskie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.