Kętrzyn

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Kętrzyn można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Kętrzyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
Telefon: 89 751 29 01

Kętrzyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Kętrzyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.