Kędzierzyn-Koźle

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Kędzierzyn-Koźle? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Kędzierzyn-Koźle – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
telefon: 77 483-59-49 (sekretariat)
fax: 77 483-59-49
e-mail: mops@mops-kkozle.pl
NIP: 749-12-98-052
REGON: 004501207

Kędzierzyn-Koźle – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Kędzierzyn-Koźle – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.