Kaźmierz

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Kaźmierz właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Kaźmierz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szamotulska 20 C
64 – 530 Kaźmierz
Tel./fax 61 29 18 360
Tel. 61 29 17 533
e-mail: ops@kazmierz.pl
www.gopskazmierz.pl
skrytka ESP /GOPSKAZMIERZ/skrytkaESP
NIP: 787-10-41-313
Regon: 632003182

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

Kaźmierz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Kaźmierz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.