Kazimierz Biskupi

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Kazimierz Biskupi można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Kazimierz Biskupi – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bielawy 1A
62-530 Kazimierz Biskupi
tel: 607 290 602, 607 410 701
Pracownik ds. świadczenia wychowawczego (500+): 607 540 809

Kazimierz Biskupi – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Kazimierz Biskupi – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.