Kamień Pomorski

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Kamień Pomorski? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Kamień Pomorski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM
Ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski
NIP: 9860029195
REGON: 005464678
tel./fax 913822779 / 913820279
e-mail: ops_kamien@interia.pl

Kamień Pomorski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Kamień Pomorski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.