Kalisz Pomorski

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Kalisz Pomorski można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Kalisz Pomorski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Mickiewicza 51 78-540 Kalisz Pomorski
tel. (094) 361 73 44
faks – (094) 361 60 90
Punkt Konsultacyjny tel. 693 415 001
NIP 253-00-38-661 Regon 003801870
e-mail: mgopsk@zeto.koszalin.pl
lub mgopsk@wp.pl
Kierownik Ośrodka: Halina Maras tel. 94 361 60 90
Identyfikator adresata portalu ePUAP: MGOPSKaliszPom

Kalisz Pomorski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Kalisz Pomorski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.