Juchnowiec Kościelny

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Juchnowiec Kościelny? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Juchnowiec Kościelny – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS w Juchnowcu Kościelnym
Księżyno ul. Alberta 2
16-001 Kleosin

Juchnowiec Kościelny – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Juchnowiec Kościelny – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.