Józefów

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Józefów można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Józefów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MOPS Józefów
ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,
05-420 Józefów
tel./fax 0 22 789 53 93,
tel. 0 22 789 64 34
e-mail: mopsjozef@o2.pl

Józefów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Józefów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.