Jeziora Wielkie

Jeziora Wielkie – zobacz, gdzie złożyć wniosek o program Rodzina 500 Plus oraz w jakim terminie to zrobić. Projekt 500 + to poważny zastrzyk do domowego budżetu dla wielu polskich rodzin. Nie przegap terminu naboru w Jeziora Wielkie.

Jeziora Wielkie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jeziora Wielkie 106/4
88-324 Jeziora Wielkie
e- mail: gops@ug.jeziorawielkie.pl
Marlena Kantanista pokój nr 2 tel. kontaktowy 52 318 72 20 wew. 19

Jeziora Wielkie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Jeziora Wielkie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.