Jeleśnia

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Jeleśnia. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Jeleśnia.

Jeleśnia – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Jeleśni
ul. Plebańska 1
34-340 Jeleśnia
e-mail: sekretariat@jelesnia.pl strona internetowa: www.jelesnia.pl
NIP: 553-10-74-146

Jeleśnia – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Jeleśnia – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.