Jawor

Wniosek o środki z programu Rodzina 500 Plus należy składać raz do roku. Zobacz, gdzie nabór prowadzi gmina Jawor i jaki jest termin, by nie przegapić otrzymania 500 złotych na dziecko.

Jawor – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miejski, Rynek 1, 59-400 Jawor
tel.+48/76 870-20-21, +48/76 870-22-01
fax +48/76 870-22-02
e-mail: um@jawor.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
59-400 Jawor, ul. Legnicka 12
tel. (76) 870 33 87, fax (76) 870 54 93
REGON: 004042780, NIP: 695-10-10-573
sekretariat@mops-jawor.pl

Jawor – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Jawor – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.