Janów Podlaski

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Janów Podlaski jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Janów Podlaski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-505 Janów Podlaski
ul. Bialska 6a
tel. (83) 341-30-93

Janów Podlaski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Janów Podlaski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.