Jabłoń

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Jabłoń? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Jabłoń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
21-205 Jabłoń, ZAMOYSKIEGO 27
Powiat: parczewski
Województwo: lubelskie
Telefon: 833560006
Email: gops.jablon@wp.pl

Jabłoń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Jabłoń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.