Izbica

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Izbica. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Izbica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy
ul. Gminna 4
22-375 Izbica
TEL./FAX: 84 618 30 52
Adres e-mail: ops_izbica@o2.pl
Strona www: http://gopsizbica.bip.lublin.pl

Izbica – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Izbica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.