Iwkowa

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Iwkowa można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Iwkowa – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej
32-861 Iwkowa
e-mail: gops@iwkowa.pl
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 14 68 44 010 wew. 62
Pracownicy socjalni
tel. 14 68 44 010 wew. 63

Iwkowa – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Iwkowa – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.