Inowrocław

Program Rodzina 500+ w gminie Inowrocław rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Inowrocław – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gruta 244, 86-330, Mełno
Kujawsko-Pomorskie
Telefon: +48 56 46 83 121
Faks: +48 56 46 83 188

Inowrocław – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Inowrocław – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.