Gryfino

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Gryfino można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Gryfino – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
tel. 91 416 2508
tel./faks 91 416 2527

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 8A, 74 – 100 Gryfino
tel./faks 91 416 9350

Gryfino – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Gryfino – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.