Grabów

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Grabów? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Grabów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kaliska 22
63-520 Grabów nad Prosną,
telefon / fax 0-62 730 59 59
Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Grabów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Grabów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.