Gościno

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Gościno jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Gościno – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 | 78-120 Gościno
E-mail: gops.goscino@wp.pl
Dział Pracy Socjalnej +48 94 35 120 89
NIP: 671-10-43-366 | REGON 003802071

Gościno – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Gościno – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.