Gorzów Wielkopolski

Program Rodzina 500 Plus w gminie Gorzów Wielkopolski to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Gorzów Wielkopolski – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Gorzów Wielkopolski
Ośrodki Pomocy Społecznej
AdresWalczaka 4266-400 Gorzów
Wielkopolskiwoj. lubuskie
fax. +48 957 151 387
sekretariat@gcprips.gorzow.pl
www.gcprgorzow.pl

Gorzów Wielkopolski – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Gorzów Wielkopolski – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.