Golub-Dobrzyń

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Golub-Dobrzyń? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Golub-Dobrzyń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
obejmuje swoją działalnością teren Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Kilińskiego 10
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 878-16-20-568
REGON: 341237407
tel. 56 683 54 10 do 14
fax 56 683 54 10-14 wew.42
adres e-mail: mopsum@golub-dobrzyn.pl
skrytka e-puap: /MOPSGOLUB-DOBRZYN/SkrytkaESP

Golub-Dobrzyń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Golub-Dobrzyń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.