Gołańcz

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Gołańcz reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Gołańczy.

Gołańcz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Karola Libelta 4
62-130 Gołańcz
tel./fax 67 34 85 912, 67 26 12 161
kom. 516 144 795
e-mail: mgops.golancz@wp.pl
punkt@mgopsgolancz.pl
NIP 766-16-39-300
Regon 004611611
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30
pracownicy socjalni obsługują klientów w godzinach: od 7:30 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:30
praca w terenie: 10:00 – 14:00

Gołańcz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku i zgodnie z informacją, jaką możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie kierowane jest przede wszystkim do dziecka. Wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą systemu bankowego, zusowskiego oraz profilu zaufanego ePUAP. Jeśli już pobieraliśmy 500 Plus – mamy do niego prawo przez 12 miesięcy, po ich upłynięciu należy ponownie złożyć wniosek. Termin upływa 30 września.

Gołańcz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.