Gniewino

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Gniewino? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Gniewino – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie
ul. Pomorska 40/1 84-250 Gniewino (budynek Ośrodka Zdrowia)
Fax: (58) 738-67-01
Fundusz alimentacyjny: (58) 738-67-08
NIP: 5881996923
REGON: 191314960

Gniewino – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Gniewino – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.